+38 067 470 9222
+38 047 42 22267

Дата: 31.01.2017

Відбір зразків

Для правильної оцінки показників якості вагоме значення має ретельність відбору проб. Тому важливо одержати найбільш репрезентуючу пробу зерна зернових культур або продуктів його переробки.
Недбалий чи не­точ­ний відбір проб якості насіння мо­же при­зве­с­ти до от­ри­ман­ня невірних ре­зуль­татів і не­пра­виль­них взаємо­роз­ра­хунків. Проби є важливими для достовірної характеристики якостей  зерна.
(більше…)